Opći uvjeti online kupnje

Agro-honor d.o.o.,
Kralja Tomislava 82,
31300 Beli Manastir,
OIB: 82775399135

 

                                                                                                                
                                                                                                                     OPĆI UVJETI ONLINE KUPNJE


UPOZORENJE!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „Agro-honor.hr“ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, tada se smatra da ste  upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom Agro-honor d.o.o. oslobađa se svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima, tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već nas posjetite u našem maloprodajnom objektu.

 

 

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

 1.  Prodavatelj – trgovačko društvo Agro-honor d.o.o., Kralja Tomislava 82, Beli Manastir OIB: 82775399135.
  2.    „Agro-honor.hr“ – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
  3.   Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila svojih podataka te naručila proizvod.
  4.  Korisnici „Agro-honor.hr“ – svaka osoba koja web stranicu „Agro-honor.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
  5.    Korištenje „Agro-honor.hr“ – pristup stranici www.agro-honor.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web kupovine.
  6.    Online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „Agro-honor.hr/webshop“.
  7.    Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „Agro-honor.hr“, a koje je moguće kupiti putem web shop-a.

 

Opće odredbe

 1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „Agro-honor.hr“, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na  uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i  druga pitanja vezana uz korištenje „Agro-honor.hr“ i online kupnje.
  2.   Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
  3.  Putem „Agro-honor.hr“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
  4.   Korištenjem „Agro-honor.hr“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „Agro-honor.hr“ nije pročitao Opće uvjete.
  5.   Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu  zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog  zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
  6.   Korisnici „Agro-honor.hr“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „Agro-honor.hr“.
  7.   Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane  uz web shop kao i sav ostali sadržaj „Agro-honor.hr“, zbog čega su Korisnici „Agro-honor.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
  8.  Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „Agro-honor.hr“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „Agro-honor.hr“, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih  virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka  okolnosti koje onemogućavaju korištenje „Agro-honor.hr“

 

Web shop

 1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko Kupac ispuni obrazac u kojem je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Registracija  kupca na stranici “Agro-honor.hr” je moguća ali nije obavezna.
  2.    Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „Agro-honor.hr“, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao  i drugi podatci.
  3.    Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „dodaj u košaricu“.
  4.    U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju, zajedno s cijenom proizvoda i ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi završiti kupnju, popunjava obrazac sa svim potrebnim podatcima i odabire link „Završi narudžbu“.
  5.    Po izvršenju naprijed navedenih koraka web shop-a sustav vodi kupca do stranice gdje se prikazuje broj narudžbe te potvrda o uspješno obavljenoj narudžbi te također prima e-mail poruku na adresu koju je naveo u obrascu sa svim podatcima oko narudžbe, čiji sadržaj može putem online obrasca “Pregled narudžbi” u svakom trenutku provjeriti/pregledati.

 

Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda izražene su u eurima i kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.
  2.   Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za  web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
  3.   Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.
 2. Svi artikli na našim policama imaju cijenu iskazanu u eurima i u kunama te iznos fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro, uključujući i web shop.

 


 Plaćanje

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica (jednokratno ili obročno) isključivo ukoliko preuzima robu osobno u  maloprodajnoj poslovnici, dakle plaćanje karticama putem web shop-a nije omogućeno.
  2.   Virmanom – putem opće uplatnice ili internet bankarstvom na žiro račun Agro-honor d.o.o.
  3.   Gotovinom
  – plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja artikla pouzećem.
        – plaćanje gotovinom u poslovnici

 

 Jamstvo i servisi

 1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na „Agro-honor.hr“ kupac ostvaruje prava iz jamstva, prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.
  2.    Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu, kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.
  3.    Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti ima mogućnost i pravo reklamaciju podnijeti na maloprodajnom mjestu Agro-honor d.o.o.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

 1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).
  2. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  3. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
  4. Nedostatak postoji:        
       – ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,    
       – ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
         – ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
         – ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
         – ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
         – ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
  5. Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.
  6. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 


Reklamacije i prigovori 

 1. Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to – putem elektronske pošte: info@agro-honor.hr – putem pošte na adresu: Agro-honor d.o.o. Vrbaska 1c, 31000 Osijek ; Kralja Tomislava 82, 31300 Beli Manastir.
  2. Ukoliko se radi o oštećenju ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se utvrdi da je isporučeni artikl oštećen/neispravan bez krivnje Kupca, Kupcu će se ponuditi opcija zamjene artikla ili povrata sredstava.

 

Dostava

 1. Za sve proizvode Prodavatelj će kontaktirati Kupca radi dogovora oko načina isporuke/preuzimanja.
  2.    Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.    
  3.    Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda pregledati isporučeni proizvod. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takovog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vraća pošiljku Prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
  4.    U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i eventualno naknadu troškova povrata proizvoda, ukoliko Agro-honor.hr nije u mogućnosti organizirati preuzimanje krivo isporučenog artikla. Kupac je dužan vratiti krivo dostavljeni proizvod.
  5.    Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke, koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih  oštećenja.
  6.    Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

 

Raskid ugovora i povrat

 1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora, na način da se kontaktira prodavatelja pismeno, telefonski ili putem e-pošte.
  2.    U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu poslovnice Prodavatelja po dogovoru. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora kontaktira prodavatelja, kako bi mu bio objašnjen postupak povrata robe.
  3.    Za proizvod koji se vraća, Agro-honor.hr se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača za raskidom, a po povratku robe ili dokazu kupca da je poslao robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave, osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog načina dostave Agro-honor.hr. Povrat uplaćenih sredstava vrši se na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.
  4.    Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Agrohonor.d.o.o. o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku.
  5.    Kupac ima pravo na povrat proizvoda, a na teret Prodavatelja u slučaju :
          a.    Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
               b.    Kada je isporučen oštećeni proizvod   
  6.    Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća na Agro-honor d.o.o. dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Agro-honor d.o.o. snosi odgovornost za materijalne nedostatke isporučenog artikla. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici, možete elektronički popuniti i poslati.
  Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja, elektroničkom poštom.

-> Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

 

Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
  2.    Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
  3.    Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

 


Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „Agro-honor.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „Agro-honor.hr“, u bilo kojem njegovom obliku zabranjena je, kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „Agro-honor.hr“  na drugim web stranicama je zabranjena.
  2.    Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „Agro-honor.hr“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog  ugovora, koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
  3.    Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektulnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača / distributera proizvoda.
  4.    Kada Agro-honor.hr odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranicama drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
  5.    Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu, nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
  6.    Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
  a.  se radi o nazivu proizvoda, dijelovima istih ili funkcija na engleskom jeziku
              b.  se radi o izrazima na engleskom jeziku, koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku, odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
              c.  postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

 


Kontakti

1.    Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:        
            a.    adresu: Agro-honor d.o.o., Vrbaska 1c, 31000 Osijek, OIB: 82775399135
            b.    telefon: 031/273-124
            c.    e-mail: info@agro-honor.hr